Lakeside Park

66

podjetij

1100

zaposlenih


34000
m2 površine 
2

težišči:

Raziskave in razvoj na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij

Nastanek in dosedanji razvoj

Dejanska izvedba projekta Lakeside Science in Tehnološkega parka Technology Park je plod razmišljanj o koriščenju zemljišča južno od Univerze Celovec, ki so segala v zgodnja 90-ta leta prejšnjega stoletja. Leta 2000 se je ponovno rodila ideja o tem, analizirani so bili okvirni pogoji, pregledani primeri najboljših praks, opravljen pogovor z vsemi udeleženci (podjetja, Univerza Alpen-Adria, Visoka strokovna šola, politika in prebivalstvo), narejena je bila študija izvedljivosti in pripravljen koncept realizacije.  

Tri gradbene stopnje

Park je bil načrtovan v več gradbenih stopnjah, do leta 2015 pa so bile glede na doseženo zasedenost urejene že štiri zgradbe. Prva gradbena stopnja s šestimi zgradbami in okoli 14.000 m² je bila odprta v aprilu 2005 s 14 podjetji; leta 2006 sta sledili še dve gradbeni stopnji z dvema nadaljnjima zgradbama in okoli 7.000 m² in že poleti 2010 tretja gradbena stopnja z novima zgradbama. Poleti 2015 je sledila četrta gradbena stopnja z 8.000 m² novih površin.  Park sedaj sestoji iz skupne površine okoli 34.000 m². Zasedenost kapacitet znaša več kot 90 %. 66 podjetij, od tega 17 ustanovitvenih podjetij v Build! Gründerzentrum Kärnten z okoli 1.100 zaposlenimi. Celotni obseg investicije je znašal okoli 75,5 mio. evrov in bil v celoti javno financiran (s strani Republike Avstrije, dežele Avstrijske Koroške in deželnega glavnega mesta Celovec). Upravljanje parka se financira iz tekočih prihodkov.

Strategija sodelovanja

Lakeside Park se pozicionira kot platforma za sodelovanje med podjetji in univerzitetnimi in visokošolskimi ustanovami na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT). Zasnova se od samega začetka zaradi neposrednega sosedstva z Univerzo Alpen-Adria osredotoča na to strateško ciljano 'sestavljanje sosedstva', ki pretežno nudi okolje za sodelovanja na področju raziskav in razvoja. Ciljno skupino tvorijo raziskovalno intenzivna, inovativna podjetja, usmerjena v rast, ki na področju informacijskih tehnologij, telematike/prometne telematike delajo na dopolnjujočih in naprednih tehnologijah.  


lakeside

Odlična infrastruktura

Skrbno načrtovanje se prične pri arhitekturi zgradb in pokrajinskem načrtovanju kompleksa, sega do sodobnih in prilagodljivih pisarniških površin pa vse do individualne podpore podjetjem ali tudi preprostih vsakodnevnih rečeh s pomočjo ekipe na licu mesta. Poleg restavracije in kavarne-bistroja so se uveljavili tudi odlični infrastrukturni objekti, kot prireditveno središče 'Lakeside Spitz' (prostori in dvorane za konference, seminarje, sestanke) ali Kunstraum Lakeside (se uporablja kot kraj za napredne mednarodne umetniške produkcije, kontekstualno določene  funkcije, strukturiranje in obratovanje parka Lakeside Park) ter pet različnih ustanov za varstvo otrok (od jaslic do angleškega vrtca). Tri izven univerzitetne raziskovalne ustanove se nahajajo v samem kampusu: Lakeside Labs (s poudarkom na povezanih sistemih, ki se sami organizirajo), Robotics Institut inštituta JOANNEUM RESEARCH (s poudarkom na sodelovanjem med človekom in robotom) in AIT Austrian Institute of Technology (s poudarkom na digitalni varnosti in zaščiti). Poleg tega podjetja pri ustanovitvi v Build! Gründerzentrum Kärnten najdejo podporo in pravo okolje. Mednarodni značaj modela je ujel Lakeside Park z uveljavitvijo 'Educational Lab', javnega laboratorija, v katerem se združujejo kooperativne organizacije, pobude in projekti z namenom razvoja, preizkušanja in uveljavljanja novih učnih in študijskih vsebin na področju MINT.  

Organizacija in status quo

Podjetja v parku sestojijo iz multinacionalnih, majhnih in srednje velikih podjetij in start-upov z raziskovalno usmeritvijo, ki ustrezajo osredotočenosti na ključne točke. Tržne najemne cene se gibljejo med 10,00 € in 11,60 € na m² (neto brez obratovalnih stroškov), zasedenost pa znaša več kot 90 %. 

Direktorju, mag. Hans Schöneggerju, ob strani stoji ekipa 15 oseb, ki skrbi za operativno agendo in nadaljnji razvoj parka.   

Nadaljnje stopnje izgradnje in prihodnjega razvoja so predvidene v okviru modela javno-zasebnega partnerstva. Ekipa in model parka Lakeside Park se močno razlikujeta od ostalih avstrijskih parkov in predstavljata sistemsko usmerjeno, regionalno inovacijski strategijo.

Lakeside Science Technology - Park GmbH


 +43 (0)463 228822-0
 +43 (0)463 228822-10
 info@lakeside-scitec.com
 http://www.lakeside-scitec.com
 Lakeside B11, 9020 Klagenfurt am Wörthersee