ZATO Celovec ob Vrbskem jezeru - naši lokacijski dejavniki!

Da bi lahko uspešno vodili podjetje, je izrednega pomena ustrezno okolje. To okolje najdete v mestu Celovec, ki se kot deželno glavno mesto nahaja v središču prostora Alpe-Jadran. V nadaljevanju so predstavljeni lokacijski dejavniki, ki vam bodo pomagali pri vaši odločitvi za poslovno lokacijo.

9182

delovnih mest


100000

prebivalcev mesta Celovec

120
km2 površine
69763
zaposlenih na delovnem mestu v Celovcu (vklj. s tistimi, ki se na delo vozijo)


 • Hitri politični postopki odločanja
  Politično vodstvo poskuša sprejemati hitre in proaktivne odločitve, da lahko vi uresničite svoj projekt. Oddelek za gospodarske zadeve vas poveže z ustreznimi političnimi odgovornimi organi in odbori.

 • Aktivna služba za gospodarske zadeve
  Ekipa Službe za gospodarske zadeve podpira podjetnice in podjetnike začenši z idejo pa vse do iskanja lokacije, upravnih postopkov in subvencioniranja. Čaka vas osebni svetovalec.

 • Hitri upravni postopki
  Postopek pridobitve dovoljenje traja ca. 8 tednov v primeru popolnih in kakovostno pripravljenih vlog in dokumentacije.

 • Koordiniranje postopka za pospešitev upravnih postopkov
  Osrednji sogovornik pri upravnih postopkih. Koordiniranje terminov pri upravnih organih pred vložitvijo.

 • Privlačne gospodarske subvencije  
  Mesto Celovec spodbuja investiranje, najemnine in mlade podjetnice in podjetnike ter kreativno gospodarstvo. Vaš osebni svetovalec vas bo obvestil o možnostih in z vami vodil postopek subvencioniranja. Poleg tega vas bo obvestil o deželnih, zveznih in EU subvencijah. • Odlična geografska lega
  Celovec je najpomembnejša gospodarska lokacija na jugu Avstrije in kot deželno glavno mesto razpolaga z letališčem in mednarodno povezanim železniškim omrežjem. Celovec je stičišče za trge rasti v Južni in Vzhodni Evropi.

 • Raziskovalna in razvojna lokacija
  Univerza Alpen-Adria, Visoka strokovna šola Kärnten in Lakeside & Technology Park se povezujejo v raziskovalni in razvojni grozd in tvorijo visoko specializirano lokacijo za IKT raziskave in razvoj.

 • Privlačna trgovska lokacija
  Celovec nudi široko mešanico poslovnih modelov z visoko prisotnostjo številnih blagovnih znamk, kompaktno, peš dobro dostopno in odlično razporejeno mestno ponudbo ter veliko izbiro sejmov, ki so tudi mednarodno izredno priljubljeni (recimo Božični sejem).

 • Kvalificirani in motivirani strokovni in vodilni kadri
  Celovec s številnimi izobraževalnimi ustanovami (Univerza s 10.000 študenti in Visoka strokovna šola Kärnten s 500 študenti itd.) tvori pomembno osnovno za izobrazbo kvalificirane, motivirane delovne sile.

 • Scena kreativnega gospodarstva
  S Hafen11 in pristanom smo mladim podjetjem s kreativnimi idejami ponudili možnost, da sodelujejo pri nadaljnjem razvoju mesta. S sidranjem kreativnega gospodarstva izvajamo trajnostne investicije za prihodnost mesta.

 • Lokacija sejmišča
  Na letni ravni poteka 15 strokovnih sejmov in sejmov za širšo javnost, kar Celovec poudarja tako kot domačo in mednarodno sejemsko lokacijo. • Visoka kakovost bivanja - družinam prijazno mesto
  Celovec zahvaljujoč številnim kakovostnim prostočasnim možnostim, visoki kakovosti bivanja, odlični socialni in zdravstveni infrastrukturi ob Vrbskem jezeru in v neposredni bližini južnih sosed razpolaga z izjemno visoko kakovostjo bivanja.

 • Kulturna lokacija
  Celovec ima z uveljavljenim gledališčem, visoko nagrajenimi Dnevi nemško govoreče literature, Mittelbühne theaterHalle11, ljudsko kulturo, Mestno galerijo in Muzejem Roberta Musila živahno kulturno sceno z mednarodno usmeritvijo in je zaradi tega destinacija visokokakovostnega kulturnega turizma.

 • Zdravstvena lokacija
  Nova klinika je Celovec spremenila v eno najsodobnejših zdravstvenih lokacij v Evropi. V Celovcu pa se nahajajo tudi druge zdravstvene ustanove.

 • Športna lokacija
  Novi stadion ob Vrbskem jezeru, novi objekt za lahko atletiko, domače in mednarodno poznane športne prireditve kot Ironman in Koroške teče/Kärnten Läuft navdušujejo sodelujoče in občinstvo. Nobeno drugo mesto na področju dogodkov nima toliko mednarodno priznanih in pri občinstvu priljubljenih prireditev kot Celovec.